Priprema za tisak

Izrađujemo gotove pripreme za tisak.Ukoliko imate gdje tiskati, dobit ćete gotove pripreme za tisak gotovo svega – vizitke, brošure, letci, plakati, knjige, naslovne stranice, pozivnice i ostalo.

Neograničene revizije

Nastavit ćemo sa uređivanjem dizajna dok ne bude upravo ono šta želite. 

Kontakt

Bit ćete u stalnom kontaktu s dizajnerom, tako da ukoliko je potrebna dorada, uvijek smo dostupni.

Rok isporuke

Budite sigurni da ćete dobiti dogovorenu uslugu u dogovorenom roku.

Dizajn i tisak Plakata, Letaka, Brošura, Knjiga i promidžbenog materijala.

Stranica je u izradi, a do tad uživajte u našim radovima u Galeriji i kontaktirajte nas…